Soubor Ufftenživot (Sára Arnstein, Jiří Šimek a jevištní mistr Štěpán Hejzlar) se na současné nezávislé divadelní scéně pohybuje od roku 2013. Vytváří ojedinělé projekty na pomezí fyzického divadla, performance, slampoetry a loutek. Jejich inscenace jsou pravidelně uváděny na významných pražských, regionálních i zahraničních scénách a mezinárodních festivalech.

Od roku 2013 soubor vytvořil 7 autorských inscenací Králíček (2013), GoG (2014) Loneliness & stuff (2016), KEEP CALM (2017), Neboj_aneb show tanečníka Jiříka (2018), What’s Happening (2019), a Words of Apology (2019).

Ufftenživot kombinuje disciplíny, hledá nové cesty scénického vyjádření a posouvá hranice divadla jako takového. Na počátku procesu tvorby vždy stojí téma. Skrze výzkum, improvizace a experimentování postupně krystalizuje forma výsledné inscenace. Smyslem práce skupiny Ufftenživot je vytvářet taková představení, která budou zážitkem. Tento zážitek by měl záměrně nabízet možnost podívat se na téma a jeho spojitosti v širokém kontextu, abychom jej mohli vnímat v komplexních souvislostech. Cílem není diváka vzdělávat nebo poučovat, ale sdílet a zkoumat spolu s ním.

“Chápeme divadlo jako zážitek a prostor pro sdílení, ve kterém se dá vrátit k něčemu, na co už jsme dávno zapomněli, na naši přirozenou spiritualitu, která je utlučená dnešním konzumním, kapitalistickým a rychlým způsobem života. Snažíme se vytvářet zážitky, které diváka vybízí k vlastnímu kritickému pohledu, k rozšiřování obzorů a novému pojmenovávání toho, co je kolem nás. Absurdita a nekonzistence světa je pro nás inspirací.” – Sára Arnstein

www.ufftenzivot.cz