Nezisková organizace, která otevírá diskuzi a podporuje společnost v solidaritě vůči lidem bez domova a v nouzi. Místní místním usilují o odstraňování stereotypů a bariér v problematice bezdomovectví a v rámci své platformy motivují k setkávání lidí z různých sociálních vrstev. Pořádají tematické akce a přednášky. Přináší do místních komunit nástroje přímé pomoci lidem v nouzi, které mohou využít k budování sousedské solidarity.

Místní místním vytváří tzv. sociálně přívětivou síť podniků (kaváren, restaurací a dalších), které se rozhodnou nabízet zdarma určité služby lidem bez domova a komukoliv, kdo je potřebuje.

Místní místním také zaštiťují setkávání a tvorbu dvou svérázných uskupení – Místních umělců a Muzikantů bez domova. Jsou to výtvarníci a hudebníci, jež spojuje zkušenost s bezdomovectvím, ale také snaha a motivace tvořit i postavit se na vlastní nohy.

► http://mistnimistnim.cz/ ◄
FACEBOOK
INSTAGRAM