multižánrová platforma pro umění a technologii

Součástí HōR Light_lab je:

HōR Light_lab: Studio_ateliér_laboratoř pro tvorbu světlem, multimédii, objekty, zvukem a performací.

HōR Light_lab zkoumá možnosti nových materiálů a technologií ve světelném designu, scénografii, zvukovém designu a jejich kreativního uplatnění v oblasti volného, užitného i scénického umění.

HōR gallery: Prezentuje nejmladší a nejaktuálnější umění s fokusem na práci se světlem, fotografií, videm, digitálním umění a mix-technikami.

HōR gallery dává prostor progresivním uměleckým počinům rozšiřujícím hranice díky schopnosti sebepoznání, filozofie, vědy a technologie.

Úsudek lab: Temná komora, vzdělávání a tvorba v oblasti analogové fotografie.

I když se dnes může zdát, že věci kolem nás nemají hmatatelný základ, není tomu tak. Úsudek_lab je návrat k podstatě věci. Umělecký počin na základě jasné myšlenky a její materializace pomocí fyzikálních a chemických procesů.

www.horgallery.eu
Facebook HōR Gallery
Facebook HōR Light_lab
Facebook Úsudek lab