Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA

Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA se dlouhodobě zasazuje o rozvoj současného tance a souvisejících uměleckých oborů. Od roku 1999 realizuje řadu aktivit nejen pro profesionály, ale i pro široké publikum a děti. Hlavním záměrem organizace je pomáhat současnému tanci zapojovat se do mezinárodního kontextu, otevírat mezioborovou spolupráci a diskuse. SE.S.TA umělcům nabízí celé spektrum projektů, jejichž společným jmenovatelem je setkávání: s jinými obory, s jinými způsoby uvažování a tvorby, s jinými kulturami. K přínosu dalšího vzdělávání SE.S.TA se hlásí řada choreografů české taneční scény a také tanečníků-interpretů, kteří i díky SE.S.TA našli uplatnění v zahraničních angažmá.

www.se-s-ta.cz
Facebook
Youtube ◄

Festival KoresponDance

KoresponDance je mezinárodní festival současného tance, pohybového divadla a nového cirkusu a největší site-specific festival současného tance v České republice, který se od roku 2013 každoročně koná v Praze a v areálu zámku Žďár nad Sázavou. KoresponDance přináší unikátní spojení genia loci barokního zámku se současným uměním, díky koncentraci celého programu do jednoho areálu vytváří opravdovou festivalovou atmosféru, a nejen zastřešuje sérii představení, zcela stírá dělící linii mezi umělci a publikem, kteří se všichni setkávají na centrálním prvním nádvoří.

www.korespondance.cz
Facebook
Youtube ◄

Foto: Dragan Dragin