Buenas Artes z.s je první latinskoamerický kulturní prostor v České republice. Věnujeme se organizaci umělecko-kulturních aktivit, zaměřených na sociální integraci, kreativní zobrazení jinakosti, aktivní postoj k aktuálním problémům originálním pohledem jiné kultury.

Jsme spolek umělců, tvůrců, vědců a lidí, kteří se zabývají propojováním latinskoamerické a lokální kultury, začleňováním a představováním pro společnost méně viditelných, resp. sociálně ohrožených osob, otázkou udržitelnosti našich životů a vývojem vztahů a vzájemnosti ve společnosti. Vytváříme multikulturní prostor pro integraci latinskoamerické komunity v České republice, stejně jako dalších komunit, které jsou v Praze a okolí přítomné.

https://www.buenasartes.cz/

► Facebook 
► Instagram