V ateliéru se umělci Rebeka Kloudová a Jura Plieštik věnují tvorbě soch a fotografií a pořádají prezentace pro veřejnost formou otevřených dveří.

Rebeka Kloudová

Jura Plieštik 

Jiří Plieštik (* 28. června 1956, Nové Město na Moravě), sochař, designér, fotograf, píše básně.

Zaujímá zvláštní postavení, navazuje na klasickou tradici českého i evropského moderního sochařství. Jeho originální výraz je charakterizován oproštěným výtvarným názorem, s nímž pojednává silně abstrahovanou a maximálně stylizovanou figuru.

V letech 1971 – 1976 absolvoval SPŠ Strojnickou ve Žďáru nad Sázavou. Studium na fakultě strojního inženýrství ČVUT (1976-78) nedokončil. V letech 1981 – 1987 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze, obor sochařství.

Od roku 1977 vykonával různá povolání, mimo jiné jako topič a absolvoval vojenskou službu (1978-80). Pracoval jako asistent Hany Wichterlové (1977-90), zvětšoval fotografie Janu Svobodovi, asistent prof. Karla Nepraše na AVU (1990-96), kde byl v následujících letech vedoucím sochařské přípravky (1996-2000). Jako hostující pedagog působil dvakrát ročně na Hojskølen på v Samsø (Dánsko, 1993-2000). Od roku 2000 je ve svobodném povolání.

Byl členem Jazzové sekce od roku 1976, členem hudební skupiny Krásné nové stroje (1986) a v letech 1988-89 členem ČS Demokratické iniciativy. Od poloviny 80. let se účastnil neoficiálních výstav Konfrontace (I., II., III., IV.) Od roku 1992 vedl workshopy Nadace Germinations Europe (1993, 1999 Praha, 1995, 1997 Delphi, Řecko). Od roku 2002 byl členem SVU Mánes. Básně publikoval v Zeleném peří, v revue Souvislosti a v Revolver Revue, v ČRo stanice Vltava.

V devadesátých letech vedl mezinárodní workshopy nadace Germination Europe v Praze a v Řecku. Se svojí bývalou ženou Brit Jensen organizovali a realizovali v r. 2013 velkou výstavu českého umění v Roskilde, DK.