Věnuji se umění. Zajímají mne principy, systémy a geometrie, kterou příroda využívá pro stavbu svých struktur. Sleduji více proces růstu a pravidla, podle kterých přírodní formy vznikají, než samotný výsledek. Každá bytost kolem sebe vytváří a přetváří životní prostor k obrazu svému tak, aby se cítila komfortně a bezpečně. Příroda vytváří schránky, ulity, kapsle a mnoho jiných částečně uzavřených prostor oddělujících se od okolí, nicméně nutně interagujících. Lidé vytváří města, domy, žijí ve svých bytech a pokojích. Moje objekty vytváří místa srovnatelná s vnitřními prostory nejrůznějších schránek převedených do lidského měřítka. Používám artificielní materiály produkované lidmi, formu odvozenou z přírody a sleduji stejnou přirozenou potřebu po autentickém a familiárním prostoru. Výsledkem jsou často interaktivní objekty propojující kreativitu přírody i lidskou.

horalkova-art.com